Cand pot operatorii sa refuze o cerere de portare?


Derularea procesului de portare

Inainte de a accepta o cerere de portare din partea utilizatorului, operatorul acceptor este obligat sa verifice daca solicitantul este si titularul contractului de furnizare a serviciului

sau reprezentantul legal al acestuia si daca numarul/numerele pentru care se solicita portarea face/fac obiectul contractului incheiat. Pentru aceste verificari, operatorul acceptor are nevoie de codul de abonat (in cazul portarii abonamentelor, disponibil pe factura) sau de numarul cartelei SIM (in cazul portarii cartelelor prepaid).

Dupa efectuarea verificarilor si acceptarea cererii din partea utilizatorului (semnata si datata), operatorul acceptor completeaza o cerere electronica pe care o transmite, prin intermediul sistemului IT administrat de ANCOM, operatorului donor care, in funcție de conținutul cererii si informațiile din sistemele proprii, poate accepta sau refuza cererea de portare. Operatorul acceptor va conveni cu abonatul intervalul de timp in care se poate realiza portarea numarului. De asemenea, operatorul acceptor trebuie sa informeze abonatul cu privire la faptul ca fereastra de portare (intervalul de timp dintr-o zi in care trebuie sa se realizeze portarea) se va stabili dupa validarea cererii de portare de catre operatorul donor.

 

“In contextul in care utilizatorii reclama faptul ca Autoritatea le-ar refuza cererile de portare, vreau sa precizez ca ANCOM se ocupa exclusiv de gestionarea sistemului informatic prin care se deruleaza procesele de portare. Doar operatorii de telefonie implicați in proces pot refuza o cerere de portare”, a declarat Sorin Grindeanu (foto), presedintele ANCOM. Cererea poate fi respinsa de catre operatori daca nu este corect completata, datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numarul a carui portare se solicita sau operatorul donor nu mai furnizeaza serviciul de telefonie prin intermediul numarului respectiv.

Refuzul cererii de portare

Operatorul acceptor poate refuza portarea numarului in cazul in care nu furnizeaza tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuza cererea de portare in urmatoarele conditii:

 • cererea nu este corect completata;
 • datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numarul a carui  portare se solicita;
 • numarul se regaseste in una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor;
 • operatorul donor nu furnizeaza servicii prin intermediul numarului respectiv (de exemplu, prin incetarea contractului ca urmare a unei solicitari venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare);
 • numarul pentru care se solicita portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri in reteaua operatorului donor;
 • cartela SIM este declarata pierduta/furata.

 

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:

 • existenţa unor datorii ale abonatului catre operatorul donor;
 • existenţa unei durate minime a contractului incheiat cu operatorul donor;
 • suspendarea furnizarii serviciului prin intermediul numarului respectiv.

 

Bine de stiut

 • ANCOM administreaza si monitorizeaza permanent baza de date centralizata (BDC), sistem IT prin intermediul caruia se gestioneaza procesele administrative asociate portabilitaţii numerelor (schimbul de mesaje care are loc pe parcursul procesului de portare intre operatori).
 • ANCOM acorda suport operatorilor pentru desfasurarea corespunzatoare a proceselor de portare, dar nu poate refuza sau aproba cererile de portare.
 • Utilizatorii care vor sa-si porteze numarul nu trebuie sa solicite rezilierea contractului cu operatorul donor. Cererea de portare constituie, implicit, si o cerere de reziliere a contractului cu operatorul donor.
 • In cazul in care furnizorii nu respecta termenele de raspuns asociate procesului de portare, conform Deciziei nr. 3444/2007, precum si in cazul refuzului neintemeiat al cererii de portate, ANCOM poate aplica sanctiuni.

 

Ce, cum si unde reclami?

In cazul in care intalnesti orice dificultaţi pe parcursul procesului de portare, poti face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portarii), dar te poti adresa si la ANCOM, parcurgand pasii detaliati aici.

Informatii suplimentare cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul www.portabilitate.ro.

11 iulie 2018 – ANCOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.