ANCOM a publicat Ghidul privind incheierea si continutul minim al contractelor dintre furnizorii de servicii de comunicatii electronice si utilizatorii finali


                     ANCOM a publicat Ghidul privind incheierea si continutul minim al contractelor dintre furnizorii de servicii de comunicatii electronice si utilizatorii finali

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a finalizat si pune la dispozitia furnizorilor Ghidul privind incheierea si continutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. Ghidul a fost creat pentru a facilita aplicarea de catre furnizori a prevederilor referitoare la contracte din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111 privind comunicatiile electronice si pentru a asigura astfel o protectie mai buna a drepturilor utilizatorilor finali. Scopul acestui ghid este de a clarifica modul de interpretare si de punere in practica a cerintelor legale specifice domeniului comunicatiilor electronice ce trebuie respectate de furnizori in cazul contractelor incheiate cu utilizatorii finali, inclusiv cu privire la informatiile pe care acestia trebuie sa le includa in aceste contracte. Autoritatea a considerat necesara clarificarea acestor aspecte pentru ca, in urma experientei acumulate in domeniul protectiei utilizatorilor de servicii de comunicatii electronice, a observat ca furnizorii au interpretari diferite privind termenii utilizati in lege si, nu in ultimul rand, privind obligatiile pe care le au la momentul incheierii unui contract.

Ghidul clarifica obligatiile furnizorilor legate de incheierea contractelor cu utilizatorii finali. Una dintre aceste obligatii se refera la includerea unor clauze minime in contracte cu privire, de exemplu, la: serviciile oferite de furnizori, tarifele acestora, durata contractului, conditiile de reinnoire a contractului, conditiile de incetare a furnizarii serviciilor si a contractului, precum si despagubirile pe care orice utilizator le poate primi in cazul in care furnizorul nu respecta nivelurile de calitate si celelalte clauze asumate prin contract.

Furnizorii trebuie sa includa in contracte si informatii privind modul de masurare si gestionare a traficului pentru evitarea congestionarii retelei si cum afecteaza acest lucru calitatea serviciului, precum si informatii referitoare la restrictiile privind utilizarea echipamentului terminal si la accesarea anumitor servicii sau aplicatii.

De asemenea, potrivit noului cadru legal, durata maxima initiala a contractelor incheiate cu utilizatorii persoane fizice nu mai poate depasi 24 de luni. In acelasi timp, furnizorii au obligatia de a le oferi consumatorilor si posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durata contractuala de cel mult 12 luni, astfel incât acestia sa poata alege oferta care se potriveste cel mai bine nevoilor lor. Totodata, in cazul in care persoanele juridice doresc sa beneficieze de servicii de comunicatii electronice in conditiile oferite persoanelor fizice, furnizorii au obligatia de a da curs acestei solicitari.

In acelasi timp, Autoritatea atrage atentia asupra faptului ca furnizorii au dreptul sa modifice in mod unilateral anumite clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de taxare etc.) cu conditia de a-i informa pe abonati cu privire la aceste modificari, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea acestora. In acest interval de 30 de zile, abonatul poate renunta la contract fara a plati despagubiri in cazul in care nu este de acord cu modificarile impuse de furnizor.

ANCOM poate sanctiona furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pentru nerespectarea duratei maxime initiale a contractelor, precum si pentru neincluderea in contracte a clauzelor minime obligatorii. Totodata, ANCOM poate solutiona litigiile nerezolvate pe cale amiabila dintre utilizatori si furnizori pentru nerespectarea acestor clauze.

Ghidul privind incheierea si continutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate fi consultat pe pagina de internet a Autoritatii, aici.

23.10.2012, Bucuresti – ANCOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.