ANCOM pregateste liberalizarea completa a pietei serviciilor postale


Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a facut ultimul pas catre liberalizarea totala a pietei serviciilor postale prin discutarea a doua decizii cu reprezentantii industriei de profil in cadrul Consiliului Consultativ.
Principalele modificari pe care cele doua decizii le vor aduce cadrului de reglementare sunt: prelungirea cu un an a calitatii de furnizor de serviciu universal a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), eliminarea dreptului rezervat acesteia asupra furnizarii anumitor servicii, precum si stabilirea unui nou mecanism de compensare a eventualelor pierderi inregistrate de furnizor ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal. De asemenea, au fost aduse modificari ale conditiilor de intocmire si auditare ale situatiilor financiare separate de catre CNPR care vor furniza date inclusiv in scopul determinarii costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal.

Modificarile si completarile cadrului secundar de reglementare agreate au ca scop asigurarea continuitatii furnizarii serviciului universal pana la data transpunerii in legislatia primara nationala a cadrului legal european in domeniul serviciilor postale si, de asemenea, ofera tuturor furnizorilor posibilitatea sa presteze orice serviciu pe piata serviciilor postale prin eliminarea tuturor drepturilor exclusive.
Astfel, dupa 31 decembrie 2012, cand expira dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii postale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, indiferent daca livrarea acestora este accelerata sau nu, a caror greutate este mai mica de 50 de grame si al caror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii postale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.
In acelasi timp, calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR se extinde cu un an, respectiv pana la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul ca, in prezent, cadrul legislativ national este in curs de modificare, in vederea respectarii, de catre Romania, a obligatiei de a transpune legislatia comunitara din domeniu, asigurand in continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii postale la o anumita calitate in orice localitate de pe teritoriul Romaniei prin intermediul mecanismelor serviciului universal.
De asemenea, Autoritatea a stabilit un nou mecanism de finantare a furnizarii serviciului universal, respectiv compensarea costului net prin intermediul unui fond de serviciu universal. Costul net al furnizarii serviciului universal reprezinta pierderile inregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor ce ii revin in aceasta calitate.
Printre aceste obligatii se numara si cea de a asigura, in fiecare localitate de pe teritoriul Romaniei, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, in fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamana, la aceleasi tarife, inclusiv in zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scazuta a populatiei, acolo unde cantitatea de corespondenta este mica.
Compensarea costului net rezultat in urma furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal si va fi finantata prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM. Acesta va fi alimentat din contributiile financiare ale anumitor furnizori de servicii postale autorizati conform procedurii de autorizare generala sau din contributiile utilizatorilor finali ai serviciilor postale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor postale pe care acestia le utilizeaza. Modalitatea de implementare a acestor prevederi va fi stabilita ulterior de catre ANCOM, in functie de cuantumul necesarului de finantare a serviciului universal identificat ca fiind costul net al serviciului universal ce va fi compensat.
Furnizorul de serviciu universal va transmite Autoritatii o situatie privind costurile, veniturile si capitalul angajat pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, certificata de un auditor independent. In acelasi timp, acesta va avea obligatia de a tine o evidenta contabila separata, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru separarea serviciilor din afara sferei serviciului universal de cele incluse in sfera serviciului universal.
Liberalizarea pietei serviciilor postale presupune eliminarea in totalitate a drepturilor exclusive si speciale acordate pentru furnizarea de servicii postale, inclusiv a drepturilor rezervate in prezent furnizorului de serviciu universal. Acest lucru va stimula concurenta in acest sector, in beneficiul utilizatorilor de servicii postale.

Decizia care are ca obiect de reglementare conditiile si procedura de desemnare, precum si desemnarea furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor referitoare la mecanismul alternativ de finantare a obligatiilor de serviciu universal dupa expirarea dreptului rezervat CNPR, care vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Decizia care vizeaza conditiile de intocmire si auditare ale situatiilor financiare separate de catre CNPR va intra in vigoare la data comunicarii sale catre CNPR, la aceeasi data urmand ca Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii nr. 1.480/EI/2005 privind conditiile de intocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Romana S.A. sa-si inceteze aplicabilitatea.

28.11.2012, Bucuresti – ANCOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.