ANCOM propune modificari ale legislatiei secundare in ceea ce priveste resursele de numerotatie si resursele tehnice


ANCOM Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica un proiect de decizie privind modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice si un proiect de decizie privind utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS.

Modificarea si completarea acestor decizii se realizeaza ca urmare a intrarii in vigoare a noului cadru legislativ primar din domeniul comunicatiilor electronice si se refera la Planul National de Numerotatie (PNN), la procedura de solicitare si emitere a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, respectiv procedura de alocare si utilizare a unor resurse tehnice de numerotatie, precum si la conditiile de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 19vx(y)  sau 118(xyz).Referitor la PNN, ANCOM propune modificarea statutului numerelor scurte de forma 12vx(y), 14vx(y) si 15vx(y), precum si introducerea unor noi categorii de numere nationale scurte de forma 83vx(y), 84vx(y), 88vx, 96vx(y) – 99vx(y). Acestea vor putea fi utilizate pentru furnizarea unor servicii specifice de retea, dar si pentru furnizarea unor servicii cu valoare adaugata. De asemenea, se propune ca domeniul de numerotatie 0Z=06 sa fie utilizat pentru servicii de comunicatii electronice la puncte mobile ca urmare a gradului ridicat de utilizare a numerotatiei din domeniul 0Z=07 si a dezvoltarii serviciilor de comunicatii electronice la puncte mobile.

Principalele modificari la procedura de solicitare si emitere a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie (LURN) vizeaza deschiderea posibilitatii furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice de a dobandi dreptul de utilizare a anumitor categorii de resurse de numerotatie, reglementarea conditiilor de realizare a transferului direct a resurselor de numerotatie catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si relaxarea conditiilor privind alocarea si cedarea resurselor de numerotatie.

Luand in considerare necesitatea de a deschide accesul la resurse de numerotatie pentru toti furnizorii care pot contribui la asigurarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, prin proiectul de decizie supus consultarii se propune ca furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sa le poata fi alocate, prin licente de utilizare a resurselor de numerotatie, numere geografice, numere independente de locatie sau numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile. Interesul dobandirii de catre un furnizor de retele publice de comunicatii electronice a dreptului de utilizare a resurselor de numerotatie enumerate mai sus ar fi acela de a le transfera mai departe furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care sunt gazduiti in propria retea, inclusiv unor operatori mobili virtuali. Astfel, proiectul de decizie, in acord cu noul cadru legislativ din domeniul comunicatiilor electronice a deschis posibilitatea reglementarii transferului direct al unor resurse de numerotatie alocate unui titular, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii de solicitare si emitere a unei noi licente de utilizare a resurselor de numerotatie. De asemenea, pe baza experientei acumulate in activitatea de gestionare a resurselor de numerotatie, ANCOM a introdus in proiectul de decizie si o serie de masuri menite sa simplifice procedura de acordare a unei licente de utilizare a resurselor de numerotatie si propune extinderea termenului de activare a resurselor de numerotatie alocate la 12 luni, pentru a asigura un interval de timp suficient in vederea negocierii si incheierii acordurilor de interconectare.

Autoritatea propune de asemenea, extinderea tipurilor de servicii care pot fi furnizate prin intermediul numerelor de forma 19vx sau 19vxy, prin includerea unei noi categorii de servicii – servicii de interes general, cu diferentierea tarifului care poate fi aplicat de catre furnizori in functie de subdomeniile folosite.

Proiectul de decizie privind utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS are ca obiectiv stabilirea unor resurse de numerotatie cu statut de numere nationale scurte interne incluse in PNN si utilizate pentru furnizarea serviciilor cu valoare adaugata si a serviciilor specifice de retea. Prezentul proiect vizeaza reglementarea drepturilor si obligatiilor specifice ale furnizorilor care le utilizeaza sau le asigneaza unor terti, precum si o serie de reguli generale de utilizare a acestor resurse de numerotatie. Furnizorii vor avea suplimentar la dispozitie, pentru serviciile cu acces exclusiv prin SMS/MMS, domenii speciale destinate codurilor scurte SMS/MMS, pentru care sunt aplicabile aceleasi reguli generale de utilizare. Formatul acestor coduri va fi stabilit ulterior prin intermediul unui Cod de conduita adoptat de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice destinate publicului, titulari LURN, care utilizeaza sau asigneaza numere nationale scurte interne si coduri scurte SMS/MMS.

Proiectul de decizie privind modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice si proiectul de decizie privind utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti, sau direct la registratura ANCOM pana la data de 11.01.2013. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin posta electronica la adresa: consultare@ancom.org.ro.

11.12.2012, Bucuresti – ANCOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.